Thanh Quang Phạm Hằng

Đối với thế giới, bạn có thể là một người, nhưng với một người, bạn là cả thế giới

Created with Snap Created with Snap
Tình yêu là điều kiện trong đó hạnh phúc của người khác là điều cần thiết cho chính bạn

The wedding photo album

Our best day

November 11st, 2023